1.5 HP = 15m2 - 20m2

Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, Từ 8h30 - 20h30