Từ 44 - 55 inch

Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, Từ 8h30 - 20h30